Wed. Feb 28th, 2024

Oleh Bung Syarif*

Sahabat yang super, kali ini saya coba uraikan 10 Sahabat Nabi yang diyakini sebagai penghuni syurga. Tentunya kita tidak menapikan sahabat-sahabat Rasulullah yang lain.

Ke- 10 nama Sahabat yang ketika hidupnya sudah diberi kabar gembira oleh Rasulullah sebagai calon calon penghuni surga. Penyebutan 10 nama sahabat oleh Rasulullah tentunya semakin terang benderang dalam sanad Hadist Nabi. Lantas siapakah para sahabat itu? Berikut kami nukilkan diantaranya yaitu:

1. Abu Bakar Ash Shidiq

Abu Bakar merupakan orang pertama yang masuk Islam. Dia juga setia menemani hijrahnya Nabi Muhammad SAW, membebaskan 70 budak muslim yang disiksa oleh para kaum kafir Quraisy karena melakukan tauhid. Abu Bakar menjadi seorang khalifah pertama untuk memerangi orang-orang murtad.

2. Umar Bin Khattab

Kesetiaan Umar mendampingi Rasulullah dalam menyiarkan Islam tidak perlu diragukan lagi. Umar selalu mengawal dan menjaga di barisan paling depan ke mana pun Rasulullah ingin pergi. Hingga Umar dijuluki sebagai singa padang pasir karena keberaniaannya.

3. Usman Bin Affan

Usman bin Affan merupakan seorang pedagang kaya raya yang sangat dermawan. Usman bin Affan dikenal sebagai saudagar yang sangat sukses dan ia juga tidak tanggung-tanggung untuk menyedekahkan hartanya untuk kepentingan syiar Islam.

4. Ali bin Abi Thalib
Ali merupakan khalifah keempat sekaligus sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Ali menikah dengan Fatimah Az Zahra. Ali juga adalah orang yang pertama masuk Islam dari golongan anak-anak.

Ali juga menjadi sahabat Nabi untuk hijrah dari Mekkah ke Madinah., Ali sangat setia mendampingi dakwah Rasulullah. Ketika itu Ali membantu Rasul untuk melarikan diri dari kejaran kaum kafir Quraisy. Ali berpura-pura tidur di atas ranjang Nabi Muhammad untuk mengelabui kafir Quraisy.

5. Abdurrahman Bin Auf

Abdurrahman Bin Auf adalah sahabat Rasulullah yang paling kaya.Pada saat beliau ikut hijrah ke Madinah, harta yang beliau miliki hanyalah pakaian yang melekat di tubuhnya saja karna semua hartanya di kota mekah sudah beliau  tinggalkan, namun saat wafatnya, jumlah harta yang ditinggalkan oleh beliau jika dikonversi ke dalam nilai rupiah saat ini adalah di kisaran melebihi angka 66 Trilyun

6. Zubair Bin Awwam

Zubair Bin Awwam adalah Keponakan Siti Khadijah dan juga Menantu Abu Bakar. Beliaulah yang dijuluki oleh Rasulullah dengan sebutan Hawari (Pengikut setia)

7. Talhah Bin Ubaidillah

Thalhah Bin Ubaidillah adalah sahabat yang paling berperan dalam melindungi Rasulullah ketika suasana genting di perang Uhud. Beliau disebut oleh Rasulullah sebagai “Syahid yang berjalan di muka bumi”

8. Abu Ubaidah Bin Jarrah

Abu Ubaidah Bin Jarrah adalah sahabat yang disebut oleh Rasulullah sebagai “orang yang paling amanah dari ummat ini”. Setelah Rasulullah wafat, nama beliau termasuk diantara tiga nama dari kalangan sahabat muhajirin yang disebut layak menjadi khalifah selain nama Abu Bakar dan Umar sampai akhirnya terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah. Beliau adalah kawan dekat Umar Bin Khattab

9. Sa`ad Bin Abi Waqqash

Sa’ad Bin Abi Waqqash adalah sahabat yang paling ahli dalam memanah dan juga pemilik doa mustajab.dua keistimewaannya itu karna didoakan langsung oleh Rasulullah.beliaupun masih tergolong paman Rasulullah dari garis ibu (Aminah Ibunda Rasulullah). Beliaulah Panglima Perang kaum muslimin saat menaklukkan persia di perang Qaddisiyah di zaman Khalifah Umar Bin Khattab.

10. Sa`id Bin Zaid

Sa’id Bin Zaid adalah adik iparnya Umar Bin Khattab. Beliau dikenal sebagai pemilik doa mustajab dan termasuk angkatan pertama yang masuk Islam diantara para sahabat. Beliau ikut berjasa dalam proses masuk islamnya Umar Bin Khattab. Sa’id selalu mengikuti peperangan kecuali Perang Badar, karena pada saat itu ia sedang menjalankan tugas lain dari Rasulullah

*Penulis adalah Kabid SDM dan Manajemen Disdik Dayah Kota Banda Aceh, Wakil Sekretaris DPW Syarikat Islam Aceh, Ketua Biro Majelis Wilayah KAHMI Aceh, Ketua Komite Dayah Terpadu Inshafuddin

By fmla

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *