Fri. Jun 14th, 2024

Oleh Bung Syarif*

Dengarkan kisah aduhai

Dendang penguatan kelembagaan dan regeling gampong di Kuta Raja

Pembinaan dan teknik penyusunan reusam gampong mesti terlaksana

Dengan leksikon riang gembira

Dengarkan kisah aduhai

Dendang penguatan kelembagaan dan regeling gampong di Kuta Raja

Penguatan Capasitas SDM Aparaturb Gampong mesti terlaksana

Agar kuat argumentasi hukum dan sosbud di sana

Literasi Budaya Akademik Gampong harus digelorakan

Dalam setiap giat aksi kenegaraan di Kuta Raja

*Goresan Pena Aktivis Literasi, Dosen Legal Drafting FSH UIN Ar-Raniry, Kabid SDM dan Manajemen Disdik Dayah Banda Aceh, Fasilitator Program Dayah Ramah Anak Terintegrasi (Pro DAI) Unicef-YaHijau, Alumni Magister Hukum Tata Negara USK

By fmla

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *