Wed. Jul 24th, 2024

Oleh Bung Syarif

Dengarkan kisah aduhai

Dendang kekaryaan Pimpinan Dayah Terpadu Inshafuddin (DTI) di negeri Malaysia

Al Fadhil Ustad Drs. Zaini Abdul Hamid, MA

Pimpinan DTI ke-4 yang kini bermukim di Malaysia

Dengarkan kisah aduhai

Dendang kekaryaan Pimpinan Dayah Terpadu Inshafuddin (DTI) di negeri Malaysia

Alumni Dayah Abu Tumin Blang Bladeh (1966-1976)

Kini bermukim di Yan, Kedah Darul Aman Malaysia

Berwawasan global dan mumpuni di bidang kajian kitab turats

Kini beliau dipercayakan kerajaan Malaysia sebagai pengasuh kuliah magrib, Masjid Jame` Badlishah Pekan Yan, Yan Kedah

Sukses terus gureā€¦

*Goresan Pena Ketua Komite DTI, Kabid SDM dan Manajemen Disdik Dayah Kota Banda Aceh

By fmla

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *