Thu. Feb 22nd, 2024

Oleh Bung Syarif*

Dengarkan kisah aduhai

Dendang Pewaris raja meukek di pusaran Kota

Sultan Al Azka berdarah raja meukek

Dari kabilah silsilah raja dan gujarad Arab  yang merantau hingga tanah Barsela

Cut Nyak Ubiet lebih familiar dengan sebutan Teungku Chiek Dirundeng

Mempersunting Nyak Buleun dikaruniani 3 orang anak

Satu putra dan tiga putri

Anak Pertama wafat di Gampong Blang Bladeh Kec. Meukek diberinama Tgk H. Basyah (1946)

Anak Pertama Tgk Chiek Dirundeng  menikah dengan gadis benama Nyak Puwan

Punya anak bernama Tgk T.M. Taher wafat 1968 di Gampong Blang Bladeh Kec. Meukek

Dengarkan kisah aduhai

Dendang Pewaris raja meukek di pusaran Kota

Tali temali Teungku Chiek Dirundeng menyebar dimana-mana

Gampong Cot Siron, Samalanga, Aceh Besar, Pidie, Meulaboh, Abdya, hingga Aceh Jaya

Begitu dipesampo lepo ta`la

Keturunan Meukek, banyak yang menjadi Raja dan Ulama

* Goresan Pena Keturunan Tgk Mohammad M.Dan dari Jalur Ayah bermukim di Rotteungoh Meukek, Cucu dan cicidnya nya ada yang mondok di Dayah Darussalam Labuhan Haji Al Waliyah, Dayah Ule Titi Al Amiriyah serta Dayah Terpadu Inshafuddin

By fmla

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *