Mon. Jul 22nd, 2024

Oleh Bung Syarif*

Dengarkan dendang aduhai

Dendang Kabilah Iskada dari Ayahanda A.Rahman Kaoy

Satu Bilik Rumah miliknya, Lampriet di waqafkan untuk Iskada

Untuk berbagai Aktivitas Dakwah yang dilaksanakan oleh anak-anak Iskada

Dengarkan dendang aduhai

Dendang Kabilah Iskada dari Ayahanda A.Rahman Kaoy

Arahman Kaoy sosok pendiri Iskada yang banyak melahirkan kader militan

Insan oratur ulung yang disegani lawan

Soal kedermawanannya tak diragukan

Untuk segenap insan Bansigoem Aceh

Banyak jabatan disandangnya saat muda

Dosen Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniry tercinta

Ruang kerjanya sarat dengar harta pusaka

Berbagai macam pedang, buku, kitab dan cendramata ada di bilik rumahnya

Tempat anak-anak Iskada berkumpul dan bercengkrama serta berdialektika

Kini beliau telah tenang dialam barzah sana

Menghadap Ilahi Rabbi dengan senyuman mesra

Kami doakan ayahanda lapang kuburnya

Masuk Syurga di hari pembalasan

Pesan khusus kami buat dinda Azwir Nazar (Ketua DPP Iskada Aceh) dan Chika (Sekjen DPP Iskada Aceh) periode 2022-2026

Laksanakan wasiat Ayahanda dengan seksama

Agar Iskada Jaya dan Ayahandapun bahagia di alam kubur sana

*Goresan Pena Sekjend DPP Iskada Aceh periode 2017-2021

By fmla

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *